Varga Gyula

A Társaság tiszteletbeli elnöke

Varga Gyula 1936-ban született Polgáron, de geszterédi gyökerekkel rendelkezik. Édesapja Varga Márton itt született és nevelkedett, majd az I. világháborút követően csendőr főtörzsőrmesteri beosztása miatt került az ország különböző pontjaira, ahová családja is követte. Ennek köszönhető, hogy Varga Gyula fiatal évei, tanulmányai is az ország különböző településein zajlottak. Alsó tagozatos éveinek helyszíne volt: Zombor, a Dunántúlon Vásárosdombó, Nyírgelse, Téglás.

Középfokú tanulmányait ösztöndíjasként a debreceni piaristáknál kezdte, ezt követte a Debrecen-Pallagi Mezőgazdasági Technikum, majd ennek megszűnése után a Kalocsai Mezőgazdasági technikumban érettségizett.

Képesítése birtokában munkába állt állattenyésztő, törzskönyvi felügyelő beosztásban Nyírbátorban és Nyírlugoson.

1956-ban részt vett a forradalom debreceni megmozdulásaiban nemzetőrként, első éves egyetemistaként, hisz ugyanekkor kezdte mezőgazdasági mérnöki tanulmányait az akkori debreceni Mezőgazdasági Akadémián. Az egyetemi diploma megszerzése után 1965-ig dolgozott a mezőgazdaságban.

Majd 1965-től fordult életútja az oktatás irányába. A tanítás mellett, párhuzamosan végezte el a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán a Mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok, majd a történelem szakot. Később mezőgazdasági képzettségét kamatoztatta, amikor a hetvenes évek végétől az Országos Oktatástechnikai Központ megbízásából mezőgazdasági szakirányú lektori munkát végzett. A következő mérföldkő életében 1970 február 14.-ugyanis ekkor került Geszterédre tanárként a helyi általános iskolába.

Vissza a Tagok címoldalára