A projekt címe:Szakmai kirándulás Bécsbe 2022. szeptember 17-18.
A projekt azonosítója:FCA-KP-1-2021/4-000883-VAL-ELS/001
A támogatás összege: 1.920.000 Ft

A projekt időtartama: 2021.01.01 - 2022.12.31.
A projektben résztvevő kedvezményezettek: a Geszterédi Aranyszablya Társaság tagjai

A pályázat célja, hogy a résztvevő kedvezményezettek megismerkedjenek a bécsi Schatzkammer Múzeumban található un. bécsi szablyával, mely közel egyidős a Geszteréden 1927-ben előkerült honfoglalás kori lelettel. 2022. szeptember 17-én a helyszínen szakértő régész vezetésével a bécsi szablyát összehasonlították a geszterédivel. Megállapították az egyezőségeket, illetve a különbözőségeket. A projekt célcsoportja a Geszterédi Aranyszablya Társaság tagjai voltak. A szakmai kirándulás két napos volt

A kirándulás másnapján, 2022. szeptember 18-án Lébényben, meglátogatták a román stílusban épült középkori Szent Jakab templomot, mely Magyarország egyik legjelentősebb középkori építészeti emléke. Ezután a Pannonhalmi Főapátságot tekintették meg, ahol idegenvezetői kísérettel megismerkedtek az Apátság történelmével, betöltött szerepével.
A két nap tartalmas kirándulással ért véget az Aranyszablya Társaság tagjai számára, sok ismeretre tettek szert a magyarság múltjából.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM TÁMOGATÁSÁT!


A projekt címe: Hátránykompenzáció és közösségfejlesztés Geszteréden
A projekt azonosítója: EFOP-1.3.7-17-2017-00187
A támogatás összege: 32 577 978 Ft

A projekt időtartama: 2018.02.01 - 2020.03.02.
A projektben résztvevő kedvezményezettek:
- Római Katolikus Egyházközség (Geszteréd)
- Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány

A pályázat célja, hogy a résztvevő kedvezményezettek együttműködése révén komplex hátránykompenzáció valósuljon meg, amely a geszterédi helyi közösségben élő hátrányos helyzetű személyek támogatását segíti elő. A projekt célcsoportjai az idősek, a fiatalok, a pályakezdők, romák, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, 50 éven felüliek, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek, az ő széleskörű támogatását tűztük ki célul a projekt során megvalósítandó programok révén. A római katolikus plébánia, illetve a Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány fő célja a projektben az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés enyhítése, valamint hátránykompenzáció megvalósítása.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!